Privatumo pareiškimas

Interneto svetainėje nemokamaskazino.net siekiame apsaugoti visą mums pateikiamą asmeninę informaciją (toliau „asmeninė informacija“). Asmeninė informacija yra bet kokia informacija apie jus ir gali apimti jūsų vardą, pavardę bei adresą, gimimo metus, mokėjimo kortelės duomenis ar bet kokią kitą informaciją. Interneto svetainėje nemokamaskazino.net užtikrinama, kad jūsų asmeninės informacijos naudojimas atitinka duomenų apsaugos ir privatumo reglamentus šalyse, kuriose mes veikiame. Be to, internetinė svetainė nemokamaskazino.net šiuo pareiškimu informuoja jus apie jūsų asmeninės informacijos naudojimą.

Ar jūsų asmeninė informacija renkama mūsų interneto svetainėje?

Jei šioje interneto svetainėje pateikiate savo vardą ir el. pašto adresą, kad gautumėte informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas, jūs savanoriškai pateikiate asmeninę informaciją. Būsite paprašyti pateikti šią asmeninę informaciją, kad gautumėte el. laiškus iš interneto svetainės nemokamaskazino.net.

Kaip mes naudosime jūsų asmeninę informaciją

Mes apdorosime jūsų asmeninę informaciją pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Interneto svetainėje nemokamaskazino.net jūsų asmeninė informacija yra apdorojama šiais tikslais: administruojant paskyras ir įrašus; stebint naudojimąsi interneto svetaine ir paslaugų kokybę; kartais informuojant jus apie jus dominti galinčius produktus ir paslaugas (toliau „tikslai“). Visi įrašai lieka nemokamaskazino.net nuosavybe ir naudojami tik pirmiau nurodytiems tikslams.

Siekiant užtikrinti gerą paslaugų kokybę galime stebėti bet kokią raštišką arba el. forma pateiktą komunikaciją su mumis (toliau „įrašai“). El. laiškai nėra šifruojami viešose bei privačiose šios interneto svetainės vietose. Interneto svetainė nemokamaskazino.net rekomenduoja nesiųsti asmeninės informacijos el. paštu.

Asmeninės informacijos atskleidimas

Jūsų asmeninė informacija pirmiau nurodytais tikslais gali būti perduodama arba atskleidžiama trečiųjų šalių įmonėms, kurias mes arba mūsų verslo partneriai pasamdo, kad jūsų asmeninė informacija būtų apdorojama šiame privatumo pareiškime nurodytais tikslais. Mes arba šios įmonės kartais galime pasamdyti trečiąją šalį, kad apdorotų jūsų asmeninę informaciją pirmiau nurodytais tikslais, o tokiam apdorojimui taikomi įstatymai, apimantys ir duomenų privatumo apsaugą. Jei to reikalauja įstatymas arba reglamentai, jūsų asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami atitinkamoms valdžios, teisinėms arba teisingumo įstaigoms.

Sutikimas

Pateikdami savo asmeninę informaciją sutinkate, kad nemokamaskazino.net šiame pareiškime nurodytais tikslais būtų apdorojama ir atskleidžiama jūsų asmeninė informacija. Jei norite keisti, pasirinkti arba riboti sutikimą bet kokiu būdu, informuokite mus pasinaudoję mūsų tinklalapio dalyje „Kontaktai“.

Žurnalo duomenys

Informuojame, kad jums lankantis mūsų interneto svetainėje, mes renkame informaciją, kurią jūsų naršyklės siunčia mums – vadinama registro duomenimis. Šie registro duomenys gali apimti tokią informaciją kaip kompiuterio interneto protokolo (IP) adresas, naršyklės versija, aplankyti svetainės puslapiai, apsilankymo laikas ir data, puslapiuose praleistas laikas ir kita statistika.

Slapukai

Slapukai yra maži duomenų failai, kurie plačiai naudojami kaip unikalūs anoniminiai identifikatoriai. Jie siunčiami į naršyklę iš lankomo tinklalapio ir saugomi kompiuterio kietajame diske.

Šioje interneto svetainėje naudojama Google Analytics yra plačiausiai naudojama interneto svetainių analizės paslauga. Google naudos šią informaciją interneto svetainės naudojimo vertinimo tikslais, taip pat kaupiant aktyvumo interneto svetainėje ataskaitas bei teikiant kitas paslaugas, susijusias su aktyvumu tinklalapyje ir interneto naudojimu. Naudojame šią informaciją kaupdami ataskaitas bei tobulindami interneto svetainės efektyvumą.

Surinkti duomenys naudojami kaip bendriniai analizuojant verslo tendencijas ir naudojimo pavyzdžius, tobulinant interneto svetainę / platformą ir našumo duomenų tikslais. Mūsų renkama informacija apima interneto svetainėje apsilankiusių lankytojų kiekį, informaciją, kada buvo lankytasi, kaip ilgai buvo lankytasi ir kuriose vietose bei produktuose buvo lankytasi. Šie duomenys suteikia mums galimybę sužinoti populiariausius ir mažiausiai populiarius puslapius bei matyti, kaip lankytojai naršo svetainėje.

Saugumas

Vertiname jūsų pasitikėjimą pateikti mums asmeninę informaciją, todėl stengiamės naudoti komerciškai priimtinus apsaugos būdus. Atminkite, kad jos duomenų perdavimo internetu būdas ar elektroninio saugojimo priemonė nėra 100 % saugi bei patikima, todėl negalima užtikrinti absoliutaus saugumo.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Mūsų paslaugos gali apimti nuorodas į kitas interneto svetaines. Jei paspaudėte ant trečiosios šalies nuorodos, būsite nukreipti į tą interneto svetainę. Atkreipkite dėmesį, kad mes nevaldome tokių išorinių interneto svetainių. Todėl griežtai rekomenduojame peržiūrėti tokių interneto svetainių privatumo politiką. Nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politikas arba veikimą.

Bendroji informacija

Visų pakeitimų atveju stengsimės informuoti kaip tik įmanoma greičiau bei pareikalauti papildomo leidimo, jei jo reikia.

Visą informaciją apie interneto svetainę nemokamaskazino.net, asmeninės informacijos kopiją arba bet kokius klausimus apie duomenų apsaugos politiką galite sužinoti kreipęsi į mus interneto svetainėje nurodytu el. pašto adresu. Mūsų kontaktiniai duomenys nurodyti interneto svetainės kontaktų skyriuje.

Pakeitimai

Mūsų privatumo politika kartais gali būti keičiami. Be aiškaus sutikimo neapribosime jūsų teisių pagal šią politiką. Visus privatumo politikos pakeitimus pateiksime šiame tinklalapyje, o apie svarbius pakeitimus informuosime tiesiogiai (apie tokius privatumo politikos pakeitimus pranešime el. paštu).